Sådan ser det ud i Hedensted

En værdiskabende bestyrelse er et vækstfremmende virkemiddel for små og mellemstore virksomheder.

Hovedparten af vores virksomheder er ejerledede, og denne viden danner grundlag for aktiviteterne.

En værdiskabende bestyrelse er velfungerende, og den understøtter ejerlederen samt virksomhedens vækst og udvikling – det betegnes, som en bestyrelse af gavn.

En analyse af de 314 anparts- og aktieselskaber i Hedenstederne med 5+ ansatte viser, at bestyrelserne kan opdeles i følgende grupper, og andelen af virksomheder med den enkelte type vises i denne oversigt:

  1. Ingen bestyrelse 34 %
  2. Familiebestyrelse 11 %
  3. Bestyrelse af navn 23 %
  4. Bestyrelse af gavn 32 %

Se definitionen af de 4 grupper:

  1. Ingen bestyrelse. Selskabsloven kræver ikke bestyrelse i mindre anpartsselskaber. Denne gruppe omfatter typisk mindre anpartsselskaber
  2. Familiebestyrelser er i selskaber hvor bestyrelsen består af familiemedlemmer
  3. Bestyrelser af navn gælder for de selskaber, hvor der kun er et enkelt eksternt medlem, der, ved siden af sit ordinære virke, sidder som bestyrelsesmedlem i et forholdsvis stort antal virksomheder
  4. Bestyrelser af gavn er kendetegnet ved, at der er flere eksterne medlemmer og disse har forskellige baggrunde, således de reelt kan bidrage med relevant viden, indsigt og erfaring