Klima

Vi arbejder med bæredygtighed

Danske virksomheder har et vigtigt bidrag til at realisere målet om at reducere CO2 aftrykket med 70% inden 2030

Kunder, interessenter og samarbejdspartnere stiller i stigende grad krav til deres leverandører om at udvise Bæredygtig adfærd. Fra EU bliver der stillet øgede krav om indsats og dokumentation i de kommende år.

Hedensted Erhverv arbejder målrettet på at motivere og hjælpe lokale virksomheder med bæredygtighed, Der er følgende fem trin på vejen mod bæredygtighed:

5 trin på vejen mod bæredygtighed

Et digitalt Bæredygtighedsværktøj er netop færdigudviklet og testet i lokale virksomheder.