Virksomhedsbank skole-erhvervs-samarbejde

Du kan her tilmelde dig Hedensted Kommunes virksomhedsbank for skole-erhvervs-samarbejde.

Ved at tilmelde dig kan du bidrage til at forme fremtidens arbejdskraft og udbrede børn og unges kendskab til arbejdsmarkedet.

Tilmeldingen er gyldig i et år, hvorefter du vil blive bedt om at opdatere oplysningerne.

Om de forskellige typer tilbud

  1. Erhvervspraktik (7.-9. klasse): Almindelig praktik for folkeskoleelever - oftest i 1 uge.
  2. Udfordrede unge i praktik (7.-9. klasse): Praktik for skoletrætte elever eller elever med særlige behov, ofte længere forløb med 1-3 ugentlige praktikdage.
  3. Partnerskab med en skole: Gensidig samarbejdsaftale mellem virksomhed og lokal skole. Samarbejdsområder kan eksempelvis være klassebesøg, projektopgaver på virksomheden, forældremøde på virksomheden, virksomheden kan låne elever til særlige opgaver, ansatte på virksomheden kan besøge skolen med henblik på eksempelvis oplæg, bedømme projekter, hjælpe med produktion, fortælle om uddannelsesmuligheder mm.
  4. Gæstelærer: En ansat fra virksomheden er interesseret i at komme ud i en klasse én eller flere gange og fortælle om områder på virksomheden (produktion, økonomi, salg, ansættelse/cv, arbejdsmiljø mv.)
  5. Virksomhedsbesøg: Skoleklasser er velkomne til at besøge virksomheden. Klassen vil på forhånd forberede spørgsmål eller emner, der hænger sammen med undervisningen, praktiske opgaver mm.
  6. Søger lærlinge: Ledige lærepladser registreres, så vi kan hjælpe med at finde unge og så alle unge kan orientere sig i de lokale lærepladsmuligheder.
  7. Praktik for 17-25 årige: Unge/voksne der ønsker afklaring af branche og uddannelsesegnethed samt unge på jagt efter en læreplads. Det kan være forløb på en eller mange uger – evt. med sigte på en EGU.