Ansættelsesguide til fleksjobordningen

I vores virkelighed er fleksjobbere en succes

I Hedensted Kommune mærker vi den stigning i fleksjobbere, som beskrives i artiklen i Børsen fra den 6/2-2020. På landsplan taler vi en fordobling, og tallet er også steget markant i Hedensted Kommune.
Hans Christian Knudsen, som er beskæftigelseschef i kommunen, tilskriver det reformen fra 2013, hvor fokus gik fra at den berørte borger kunne få førtidspension, til at vedkommende i stedet kan bidrage på arbejdsmarkedet i nedsat omfang. Og det er som sådan en gevinst for samfundet.
I Børsens artikel beskrives det dog, at ansættelsesforholdene kan være problematiske. Virksomheder opfordres derfor til at sætte sig ind i de relevante forpligtelser der er forbundet med at have en fleksjobber ansat.

H.C. Knudsen fortæller at man altid kan tage fat i en konsulent fra jobcenteret enten inden en ansættelse, eller under en ansættelse, hvis man har tvivlsspørgsmål eller føler behov for yderligere forventningsafstemning:

” Vi vejleder virksomhederne om, at man har nogle forpligtelser når man har en fleksjobber ansat, og at nogle ting skal opfyldes når man vil afskedige en fleksjobber. Jeg har ikke nogen negative historier at berette om, og jeg tror at vores virksomheder er gode til at arbejde med det.”

I artiklen fra Børsen, udtaler Jørgen Buur fra ansatte.dk, at nogle virksomheder har oplevet at få mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansættelse af fleksjobbere. Men her er Hedensted Kommune altid klar til at hjælpe. H.C. Knudsen udtaler:

”Vi benytter vore virksomhedskonsulenter i jobcenteret, som man altid er velkomne til at kontakte. Deres rolle er at vejlede omkring, hvordan man kan fastholde en medarbejder i et job. Vi deltager ikke i hverken ansættelser eller afskedigelser. Det er altid den faglige organisation, som er forhandlingsberettiget.”

Desuden understreger Hedensted Kommunes beskæftigelsesansvarlige, at åbenheden i mellem fleksjobberen og virksomheden, som ansætter, er afgørende. Des flere oplysninger virksomheden har, des flere hensyn kan den tage, og i sidste ende kan det betyde forskellen imellem succes eller fiasko i ansættelsen.

H.C. Knudsen vurderer overordnet at fleksjobordningen er en succes i Hedensted Kommune, selvom der ikke er foretaget tilfredshedsmålinger på området. Der er dog tal, som indikerer at dette er tilfældet:

”Vi har kun ca. 11 % ledige fleksjobbere. Det er lavt på landsplan. Vore virksomheder er gode til at tage i mod dem. Og jeg håber og tror, at det er et udtryk for et godt samarbejde mellem virksomhederne og konsulenterne i kommunen.”

Afslutningsvis understreger H.C. Knudsen, at hvis en virksomhed, forud for eller under ansættelse af en fleksjobber, får brug for sparring, så kan man altid kan kontakte kommunens virksomhedskonsulenter, med henblik på at arbejdsforholdet kan fortsætte på en måde, som passer begge parter.

Hvis din virksomhed overvejer at ansætte en fleksjobber eller du bare gerne vil vide mere om reglerne, henviser H.C. Knudsen til dette link