Visionen & samarbejdskulturen

VISIONEN

Sammen skaber vi det mest attraktive sted at drive virksomhed

• Vi vil skabe forudsætningerne for en årlig vækst i antallet af arbejdspladser.
• Vi vil være det foretrukne sted at drive virksomhed.
• Vi vil være det sted, som virksomhederne først tænker på, når de overvejer placering af nye og etablerede virksomheder.

SAMARBEJDSKULTUREN

Sammen tager vi ansvar for at skabe handling og forvandling

• Vi skaber forudsætningerne for vækst i tæt samarbejde og dialog med erhvervslivet.
• Vi inspirerer, faciliterer og ansporer erhvervslivet med fokus på fælles ansvar og hurtig handling.
• Vi møder virksomhederne i øjenhøjde og med den gode intention.
• Vi tilstræber tydelig forventningsafstemning med størst mulig gennemsigtighed.
• Vi har en agil tilgang til opgaverne med fokus på dialog, handlekraft og fremdrift.
• Vi ser netværk som en vigtig vej til viden og udvikling.
• Et tæt samarbejde mellem afdelingerne i den kommunale organisation sikrer virksomhederne én indgang og derfor hurtig og effektiv sagsbehandling.
• Vi hylder det, der virker og fortæller