Det gode erhvervsliv

Ambitionen
Vi vil skabe grundlag for vækst og udvikling gennem samarbejde, inspiration og facilitering af dialog og netværk tilpasset virksomhedernes forskelligheder, alder, størrelser og brancher samt tiltrækning af nye virksomheder.

Indsatser

 • Virksomhederne repræsenterer mange forskellige brancher.
 • Vi vil løbende udvælge styrkepositioner og brancher med et særligt potentiale.


I udgangspunktet drejer det sig om:

 1. Lager og logistik
 2. Webshops
 3. Produktion og automation
 4. Fødevarer (primær-produktion og forædling – herunder af protein)
 5. Byggebranchen

 • Bæredygtighed og klimatilpasning er tværgående temaer, som skal indgå som en integreret del af alle indsatser og inden for alle fokusområder.
 • Vi vil fortsat motivere til anvendelse af ny teknologi (digitalisering) i praksis.
 • Vi vil facilitere, at der skabes partnerskaber, branche-fællesskaber og netværk på tværs af
 • brancher og byer.
 • Vi vil målrettet arbejde for at tiltrække nye virksomheder, både iværksættere og  eksisterende, til kommunen.
 • Vi vil fortsat være bindeled imellem de lokale virksomheder, Erhvervshus
 • Midtjylland og andre erhvervsfremmeaktører.