Det gode arbejdsliv

Ambitionen
Vi vil arbejde aktivt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi understøtter partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner ift. valg af uddannelsesretning, opkvalificering og vil bidrage til at skabe job til alle. Vækst i bosætning og boliger til alle understøttet af en stærk detailhandel, attraktive turistdestinationer og et godt nærmiljø at bo og leve i.

Indsatser

  • Kommunens mangfoldige erhvervsliv og mange arbejdspladser skal markedsføres gennem en effektiv og langsigtet brandingindsats.

  • Vi vil i samarbejde med fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagorganisationer og jobcentret arbejde for at øge antallet af faglærte jobtagere.
  • Vi vil skabe rammerne for øget bosætning med centerbyerne Hedensted, Løsning, Tørring og Juelsminde som lokomotiver for befolkningstilvæksten.

  • Vi skal sikre forskellige boligtyper og attraktive byggegrunde i forskellige prisklasser. Og samtidig give plads til nye boligformer, så alle føler sig velkomne.

  • Vi vil arbejde for et stærkt og differentieret handelsliv, der spiller en central rolle for udviklingen af de levende og attraktive bycentre, der foruden spændende butikker også skal rumme restauranter, cafeer og attraktive byrum, hvor man mødes.

  • Også turisterhvervet er en væsentlig vækstskaber, og vi vil være en af landets foretrukne naturdestinationer og være kendt som en destination, hvor turisterne har lyst til at vende tilbage til år efter år.

  • Det gode arbejdsliv – og det gode liv i det hele taget – skabes i relation med andre. Den lokale ”stemme” er kommunens DNA, og derfor vil
    vi understøtte fællesskaber og netværk, som skaber udviklig.