Det bæredygtige

Ambitionen
Vi vil være på forkant med udviklingen og motivere til udnyttelse af de gode muligheder der ligger i det bæredygtige. Vi vil skabe fokus på bæredygtig udvikling med øje for de  forretningsmæssige fordele og vores fælles forpligtigelser.

Indsatser

  • Hedensted Kommune er partner i DK2020-samarbejdet mellem kommuner og regioner, og arbejdet og resultaterne herfra vil vi bruge til at drive udviklingen mod et større fokus på bæredygtighed.
  • Vi vil inspirere og vidensdele for at skabe et bæredygtigt mindset.
  • Cirkulær økonomi er et stort og voksende forretningsområde med et stort uudnyttet potentiale. Med en central placering med god logistik vil vi arbejde for, at virksomheder samarbejder om cirkulære forretningsmodeller.
  • Vi vil understøtte muligheden for at virksomhedernes energioptimering og varmegenanvendelse kan realiseres. 
  • Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til Grøn omstilling og cirkulær økonomi, som er vigtige samfundstrends og hvor FN17 er blevet den fælles forståelsesramme.
  • Da fødevareproduktion og forædling er under forandring, med øget fokus på plantebaseret, lokal, økologi og bæredygtighed, så vil vi inspirere på området.
  • Vi vil sætte fokus på at bæredygtighed er og bliver et konkurrence- og branding-parameter og at det er et vigtigt led i bestræbelsen på at tiltrække arbejdskraft.