De gode rammer

Ambitionen
Vi vil skabe gode rammer for erhvervslivet gennem dialog og samarbejde om sager og kommune planlægning. Vi vil fastholde gunstige erhvervsvilkår.

Indsatser

  • Vi vil skabe de bedste rammebetingelser for, at de allerede etablerede virksomheder kan skabe vækst.
  • Vi vil arbejde for, at vi til stadighed kan tiltrække flere virksomheder til kommunen.
  • Det gode samarbejde og de fysiske rammer er afgørende for, at dette kan lykkes.
  • Virksomhederne skal mødes i øjenhøjde og med den gode intention.
  • Vi vil tilstræbe en tydelig forventningsafstemning med størst mulig gennemsigtighed, vi vil tilgå opgaverne med fokus på dialog, handlekraft og fremdrift.
  • Vi vil arbejde for at fastholde at være kendt som den kommune, der er løsningsorienteret og handlekraftig og tilstræber en konstruktiv og transparent dialog med virksomhederne.
  • Vi vil tage initiativ til samarbejde med omkringliggende kommuner, Region Midtjylland og Business Region Aarhus for at skabe de bedste rammer for erhvervslivets udvikling.
  • Vi vil hylde det, der virker og fortælle om det.