4 Fokusområder

Luftfoto af motorvejen ved Hedensted

DET GODE ERHVERVSLIV
Ambitionen: Vi vil skabe grundlag for vækst og udvikling gennem samarbejde, inspiration og facilitering af dialog og netværk tilpasset virksomhedernes forskelligheder, alder, størrelser og brancher samt tiltrækning af nye virksomheder.

DET GODE ARBEJDSLIV
Ambitionen: Vi vil arbejde aktivt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
Vi understøtter partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner ift. valg af uddannelsesretning, opkvalificering og vil bidrage til at skabe job til alle. Vækst i bosætning
og boliger til alle understøttet af en stærk detailhandel, attraktive turistdestinationer og et godt
nærmiljø at bo og leve i.

DET BÆREDYGTIGE
Ambitionen: Vi vil være på forkant med udviklingen og motivere til udnyttelse af de gode muligheder, der ligger i det bæredygtige. Vi vil skabe fokus på bæredygtig udvikling med øje for de forretningsmæssige fordele og vores fælles ansvar og forpligtigelser.

DE GODE RAMMER
Ambitionen: Vi vil skabe gode rammer for erhvervslivet gennem dialog og samarbejde om sager og kommune planlægning. Vi vil fastholde gunstige erhvervsvilkår