CSR-Prisen

Hedensted Kommunes CSR-Pris (Corporate Social Responsibility)
pokal

Det er et ønske, at kommunens instititionsledere skal føle sig mere motiveret til og finde det relevant at deltage på Hedensted Kommunes Nytårskur fremover. Tanken bagved er at skabe netværk imellem eksempelvis den lokale skole og de lokale erhvervsnetværk til fælles glæde.

Derudover er der et ønske om, at kommunens unge får bedre muligheder for at komme i dialog og kontakt med lokale virksomheder, for derigennem at give de unge en større viden omkring fremtidens jobmarked. Det vil også give virksomhederne en letterre adgang til at tiltrække fremtidens arbejdskraft. Dette sker bedst, når der er stærke netværk lokalt, og derfor er det ønskeligt, at kommunens lokale ledere bakker op og deltager i Nytårskuren.

Derudover får kommunenes ledere en ny mulighed for at få den gode historie frem og pege på den lokale virksomhed, som vælger at yde en ekstra indsats ift. de unge. Denne udvikling ønsker borgmesteren at sætte fokus på, og det skal denne prisuddeling være med til at fremme og sætte lys på.

Kandidater indstilles af de forskellige institutioner omkring de unge mennesker, og prisen skal være en hædring af den lokale virksomhed, som har gjort en forskel for en eller flere unge.

Stikord: Samfundsansvar, Social ansvarlighed, Social bæredygtighed, Den tredobbelt bundlinje, Ungeansvar, Brobygger, Fremtidens arbejdskraft, De gode værdier, Samskabelse, Code of Care

Modtagere: Der kan indstilles er lokale virksomheder (CVR# eller P#)

Kriterier:

Modtageren skal eksempelvis have:
• gjort en ekstra indsats ift. til unge mennesker
• engageret sig lokalt ift. kommunens skoler og institutioner
• taget hånd om unge som har haft det svært
• bidraget til at øge kendskabet til uddannelsesmuligheder
• været frontløber med at tage elever/lærlinge
• En eller flere af ovenstående kriterier skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning.

Indstillere:
Lokale kommunale ledere, Ungdomsskolen, UU, Uddannelsesinstitutioner (eksempelvis Learnmark), Andre relevante frivillige organisationer (Eksempelvis Talentspejderne)

Vinder af CSR-prisen:

2023 Havnens Café & Isbar ApS -  læs pressemeddelelse