VVS og Energi med service som nøgleord

Det er ikke tilfældigt, at Hedensted VVS og Energi Service A/S benytter ordet service i virksomhedens navn. For det er det, som virksomheden gerne vil skille sig ud på.

Hedensted VVS og Energi Service laver ikke store projekter, men kun servicearbejde. For som Jens Palmelund siger:

”Der er to typer VVS’ere – servicefolk og projektfolk. Og der hører vi så til i første kategori”.

Det betyder, at virksomheden arbejder med reparationer, service og vedligehold. Det er efter Jens Palmelunds mening også nemmere at brænde fingrene på store projekter. I stedet satses på servicegenet, som er meget udpræget i virksomheden. Hele vejen fra ejeren til overmontørerne og de øvrige medarbejdere. Jens Palmelund udtaler:

”Vi er kommet hertil, hvor vi er i dag, ved at yde høj service og god garanti – det betyder også, at vi kommer når folk ringer. Mange håndværkere har, efter min mening, ikke tid når man ringer, men vi sætter en ære i at troppe hurtigt op. Den smidighed har vi i virksomheden. Det er svært at drive servicevirksomhed. Vi har ufatteligt mange bolde i luften hver dag. Det formår vi dog at håndtere via vores ordrestyringssystem, som fungerer rigtig godt. Og så har vi nogle dygtige overmontører til at styre planlægningen, samtidig med at medarbejderne er meget selvstændige og selvkørende.

Aktiv erhvervskommune med gang i hjulene

Hedensted Kommune er, ifølge Jens Palmelund, en god kommune at drive virksomhed i. Han oplever, at der er meget kort afstand til Erhvervsafdelingen, som aldrig er længere væk end et telefonopkald. Den tilgængelighed oplever Jens som en god ting, på trods af, at han aldrig har haft de store problemer. Desuden fremhæver han, at der flittigt inviteres til arrangementer, og at der i lokalområdet findes en god erhvervsklub, hvor kommunen også er gode til at støtte op – bl.a. med deltagelse af både borgmesteren og erhvervschefen. Og sidst, men ikke mindst, ligger Hedensted Kommune lige i et smørhul tæt på motorvej, Horsens og Vejle. Og det er noget Jens Palmelund glæder sig over hver eneste dag, for som han udtaler:

”Der er jo godt gang i den i dette område af Jylland”.

Kerneelementer i succeshistorien

Adspurgt om, hvad der gør Hedensted VVS og Energi Service unikke i forhold til deres kundegrundlag, er Jens Palmelund meget klar i mælet:

Det, der er unikt ved os, er at vi stiller op med det samme. Jeg skulle selv have fat i en elektriker, men måtte ringe til tre, før jeg fik fat i en som kunne stille op. Desuden kan vi lave alt indenfor vvs, gas, varmepumper, oliefyr osv. Der er heller ingen opgaver der er for små for os. Og vi har et stort varelager, som gør, at vi hurtigere kan fikse sagerne. Vi har hvad vi skal bruge indenfor rækkevidde, og i en måling fra et par år siden så vi, at vi faktisk kunne lave 92 % af sagerne med det samme kva vores store varelager. Desuden har vi vagtordning, så vi altid er til at få fat i 24/7 – 365”.

Lokal vækst og fremtidsvisioner

Visionerne for fremtiden på plads. Hedensted Virksomheden, som gennem årene har opkøbt Snaptun VVS, Hornsyld VVS, Gasmanden i Billund, JN VVS i Vejle og Møllgaard VVS i Horsens, vil gerne etablere afdelinger flere steder i lokalområdet. På den måde kommer Jens og co. tættere på kunderne, hvilket er en win-win situation, da kunderne på den måde slipper billigere, samtidig med, at virksomheden sparer transporttid. Det er også rationalet bag opkøbene af ovennævnte virksomheder. Og det er en tendens, som de gerne vil fortsætte i virksomheden. Det indebærer en vækst i bemandingen. Men det ligger ikke fremmed for virksomheden, som siden år 2000 ca. har ansat en medarbejder hvert halve år. Således tæller virksomheden i dag 60 ansatte og 42 servicevogne.

Slutteligt udtaler Jens Palmelund:
”Jeg har også en ambition om et vellykket generationsskifte. Virksomhedens første lærling, Michael Thomsen, overtog i 2015 en del af ejerskabet i Hedensted VVS og Energi Service. Og på sigt overtager han roret i virksomheden”.

Faktaboks

Hedensted VVS og Energi Service A/S blev stiftet i år 2000 af Jens Palmelund. Lige fra starten har det været vigtigt, at service er en del af navnet, da god service er, hvad virksomheden vil kendes for. Og det har givet pote for Hedensted virksomheden, der i dag tæller 60 ansatte og 42 servicevogne. Virksomheden har overtaget Snaptun VVS, Hornsyld VVS, Gasmanden i Billund, JN VVS i Vejle og Møllgaard VVS i Horsens og har mange lokale kunder. I 2015 købte virksomhedens første lærling, Michael Thomsen, en del af ejerskabet, og dermed tænkes der langsigtet i forhold til fremtiden og et kommende generationsskifte.