Voksenlærlinge- og jobrotationsordningen udvides

Der sker mange initiativer for at få mere og bedre uddannet arbejdskraft til virksomhederne. Nu kan du, som arbejdsgiver, tilbyde dine ansatte, med en forældet uddannelse, en plads som voksenlærling.

Kravene for hvornår der kan opnås et voksenlærlingetilskud er ændret for beskæftigede, men også for ledige. Det udvider feltet af potentielle voksenlærlinge til din virksomhed.

Hvis du som arbejdsgiver vil ansætte en voksenlærling på et felt, som ellers ikke er præget af mangel på arbejdskraft, bliver dette nu også muligt.

En trepartsaftale der er politisk aftalt, vil give et ekstra løntilskud for de lærlingeaftaler, der er indgået fra 1. maj 2020. Tilskuddet er gældende i elevernes praktikperioder, da du som arbejdsgiver modtager lønrefusion under skoleperioderne. Dette forhøjes som følge af aftalen. Det er endnu ikke besluttet, hvordan aftalen skal udmøntes. Det forventes at blive afklaret i løbet af efteråret 2020.

Jobrotationsordningen gøres ligeledes mere attraktiv. Ansatte som er minimum 25 år og har minimum to års relevant erhvervserfaring, som gør at den ansatte ikke skal i grundforløb eller praktik, kan i 2021/2022 tage en erhvervsuddannelse gennem jobrotationsordningen. Det betyder for dig, at du i uddannelsesperioden, skal ansætte en ledig som vikar til overenskomstmæssig løn.

Vil du vide mere, så kontakt jobcenter Hedensted på 7975 5400 att. ”Jobvagten”