Familievirksomhed med fokus på de nære relationer og digitalisering af processer

I Egelinds Malerfirma A/S lægges der stor vægt på at kvaliteten er i top, og at der altid leveres et godt stykke arbejde. Sammen med hårdt benarbejde i de tidlige år af virksomhedens historie, har det gjort, at virksomheden er, hvor den er i dag.
Egelinds Malerfirmas bygning

Virksomheden har oprustet på medarbejdersiden, efter at der blev rasende travlt i løbet af sidste år. Emil Egelind, som er søn af ejeren Jens Egelind, er blevet ansat på kontoret. Emil kommer rent fagligt fra en helt anden verden, men efter at have færdiggjort sin HD ved universitetet, stod det klart, at der kunne være et godt match i mellem den faglige viden, som allerede var i virksomheden, i form af kompetente fagpersoner, og de kompetencer Emil kunne bringe til bordet omkring strategi og administrationen i det hele taget. Emils arbejde har hjulpet med at optimere de centrale processer i virksomheden. Her har han blandt andet implementeret et nyt IT-system, med en tilhørende app, så det meste nu foregår digitalt:

”Før havde vi en bogholder et par gange om ugen, og ellers klarede vi resten selv. Vores drift var tidligere baseret på papirer, ringbind osv., hvilket alt samme var manuelt arbejde og utroligt tidskrævende. Vi har været i gang med digitalisering, som samler alt fra tidsregistrering og sagsstyring til økonomistyring og håndtering af løn i ét IT-system. Dette sparer tid og sikrer, at vi ikke taber noget fakturering imellem to stole. Tilbudsgivning foregår også igennem samme IT-system, hvor en masse tekst er autogenereret, og kun specifikationerne varierer. I dag laver vi tilbud meget hurtigere end nogensinde før. Folk får hurtigt svar og det er en stor gevinst på sigt. Fælles for alt omkring implementeringen af dette IT-system er, at der skal skæres ned i de manuelle processer, for at frigive mere tid til at skabe værdi for virksomheden og dens ansatte, kunder og samarbejdspartnere”.

Samtidig pointerer Emil Egelind, at digitaliseringen også kan ses, som en fremtidssikring af virksomheden, i det der ikke er risiko for at miste kundekontakter, tilbud, kontrakter eller andet data i forhold til et eventuelt generationsskifte når Jens Egelind og hustru Lotte Egelind engang i fremtiden skal på pension. Direktøren, Jens, er meget tilfreds med digitaliseringen og den indvirkning, som det naturligt har haft i virksomheden i forhold til det gamle ringbindssystem:

”Jeg tror, der har ligget en del uvisse fejl i det gamle manuelle papirsystem. Alt ekstraarbejde bliver fanget og faktureret i det nye system. Det er tidligere sket, at nogle faktureringer blev glemt, men det er slut nu. Samtidig er data og tal blevet lette at trække ud. Det som andre har en revisor til at sidde og lave, kan vi nemt trække ud af systemet, og bruge det som et værktøj i vores daglige arbejde”.

God geografisk placering og kunden i fokus

Jens er meget tilfreds med at drive virksomhed i Hedensted Kommune. Ikke fordi han har benyttet sig af kommunens tilbud eller netværksarrangementer, som han ikke går højt op i. Men på grund af den geografiske placering, hvor virksomheden kan nå vidt omkring i det midt-, øst- og sønderjyske med kort transporttid.

Egelinds Malerfirma A/S fra Rask Mølle er en familiedrevet virksomhed, og det mener både Jens og Emil afspejler sig i det arbejde de udfører, hvor kundetilfredsheden er alfa omega:

”Vi er ikke nødvendigvis de billigste hver gang, men vi går meget ind for at have en relation til kunderne og at samarbejdet går begge veje. Vores folk er fodret med at vi sætter kunden i centrum. Vi skal ikke levere det samme hvert sted. Hvis kunden bestemmer sig for, at det skal gøres på en bestemt måde i forhold til deres behov, så gør vi det. Vi har nået en størrelse, hvor vi har ansat nogle formænd/forkvinder, som har tid til at tage dialogen med kunden, og derved være tættere på og mere personlige i kontakten”.

Det er således ikke kun Jens og Emil, som varetager kundekontakten. Men virksomhedens politik om den nære relation til kunderne, med plads til at tale detaljer og sørge for, at kunden er med i beslutningsprocesserne, er vigtig for Jens. Ifølge ham gør det, at virksomhedens kunder i høj grad føler sig værdsatte, hvilket er med til at sikre kvaliteten i de leverede løsninger – og dermed kundetilfredsheden i sidste ende.

Punktlighed og ordentlighed er ligeledes vigtige elementer i familievirksomheden. Aftaler skal overholdes. Det betyder, at medarbejderne møder op på det aftalte tidspunkt, og at de færdiggør projekterne indenfor de aftalte tidsrammer. Jens tilføjer, at de selvfølgelig også kan blive forsinkede i projekter, men i tilfælde hvor det sker, tager de dialogen med kunden og informerer i god tid. Det gør, med hans ord, det hele lettere for alle parter.

Fremtidssikring og muligt generationsskifte

I forhold til fremtiden, kunne Jens godt tænke sig, at virksomheden bliver båret videre af hans børn, Emil og Emma. Planen er, at finde ud af den del om nogle år, hvor de sammen lægger en plan, som skal fremtidssikre virksomheden:

”Det skal ikke være et pres for mine børn. Det skal være drevet af lyst. Jeg regner med at gå på pension om 8-10 år, men vil gerne være med i den fortsatte drift, hvis børnene ønsker at drive virksomheden videre. Ser vi på vækstambitionerne for de kommende år, vil vi være tilfredse med en vækst på et par procent eller tre om året. Vi ønsker ikke at gå på kompromis med service og kvalitet, hvilket vi har erfaret bliver sværere desto flere ansatte vi har i virksomheden. Udfordringen ligger i, at få de gode folk, som er selvkørende. Var det en reel mulighed, kunne vi for så vidt godt vokse til omkring 50 ansatte. Men det er ikke realiteten i øjeblikket, og derfor heller ikke ambitionen lige nu. Det er meget passende med de ca. 40 mand vi er nu. Så i stedet for at øge omsætningen markant, bliver det dækningsgraden, som skal vokse i de kommende år”.  

Faktaboks 

Jens og Lotte Egelind startede Egelinds Malerfirma A/S i år 2000. I dag har virksomheden 42 ansatte i såvel administrationen, som i ”marken”. Virksomheden bærer præg af, at være en familievirksomhed. Værdierne er funderet i netop det udgangspunkt, og omfatter en god og personlig service baseret på tillid og respekt, med kunden i centrum, hvor en aftale er en aftale. Men også et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, hvor ordentlighed er nøgleordet.