Digitale løsninger med fokus på brugeren frem for teknikken

Hos NGAGE er de to partnere og ejere, Martin Rossen og Esben Rytter, fuldt ud klar over, at deres største force er det indgående branchekendskab, som de har opbygget igennem mere end 15 år
NGAGEs to partnere og ejere

NGAGE arbejder med udvikling af digitale medarbejderplatforme – eller det, som i gamle dage blev kaldt intranet, men i dag dækker over meget mere; herunder online samarbejde, chat, dokumenter, walls, men også håndbøger, politikker og kommunikation fra ledelsen og med kollegerne.

”Vores styrke og held er, at der sker sindssygt meget på dette felt, især her under Corona. Arbejdspladsen er blevet digital. Vi giver en platform, så medarbejderne får det let. Vi arbejder med Microsoft værktøjerne og vores løsninger har baggrund heri. Vi er gode til at se det fra medarbejdernes side, så IT ikke bare bliver et teknisk projekt, men bliver et værdiskabende redskab. Vi prøver at gøre det let tilgængeligt og samle tingene i færre applikationer. Platformen afhænger af job og funktion, som definerer ens behov. Vores ambition er at skabe tillidsbaseret samarbejde, som er nemt og fleksibelt”, siger Esben Rytter.

De har derfor arbejdet meget med, hvordan de præsenterer den digitale medarbejderplatform, hvor de har skiftet fra en teknologisk forklaringsmodel til et mere brugerfokuseret perspektiv. Og samtidig har de begge acceptereret det faktum, at de begge mere er konsulenter end sælgere, så de har hentet hjælp udefra til salgsarbejdet.

Digitale nomader i Hedensted Kommune

Halvdelen af virksomheden er Hedensted-baseret, og Esben Rytter har en rigtig positiv oplevelse med at drive forretning i kommunen:
”Det har været en super positiv oplevelse. Jeg blev ringet op af Steen Kloster, da vi fik CVR-nummeret og blev inviteret i iværksættermiljøet Rugekassen til et møde. Desuden har vi fået hjælp til kontakten med erhvervshusene. Det er kun halvdelen af vores virksomhed, som er Hedensted-baseret, da vi ikke har et fysisk kontor per se. Hedensted Erhverv har været opsøgende ift. hvad de kan hjælpe med og har fået os engageret i nogle givende forløb. Steen er god til at huske os, når han støder på noget, som er relevant for os. Desuden har de introduceret os til netværksvirksomheder, som vi også er glade for”.
NGAGE’s tilgang til den digitale medarbejderplatform er, at de ser den digitale arbejdsplads som en helhed. Deres tilgang er præget af, at de ikke har egne software løsninger, som de skal sælge. Derfor er de ikke bundet af, at deres rådgivning skal ende i et salg af et specifikt produkt. De kan derimod være uvildige rådgivere i modsætning til mange andre, hvor de tager kundens parti fremfor produktets.
Både Esben og Martin er vant til at drive store internationale projekter. De to ejere arbejdede sammen hos deres tidligere arbejdsgiver, som for to år siden blev solgt til en international børsnoteret virksomhed. De synes, det var sjovt og begge fik rejst meget. Men det var ikke det, de ville på sigt, hvor de hellere vil pleje de langvarige og personlige relationer med kunderne og sørge for nemt og fleksibelt samarbejde i stedet for de store internationale, og til tider upersonlige, accounts.

Nationale vækstambitioner med lokal forankring

Med hensyn til fremtiden, er NGAGE interesseret i at fastholde den personlige relation til og tilliden fra deres kunder. Det mener Esben er helt centralt. Men om ca. tre år er ambitionen at sidde en 10-12 mand, da medarbejderplatformen er et område, som vækster meget:

”Derfor skal vi også kunne vækste med store skridt og have projekter over hele landet. Hvis vi kan sidde om tre år, være ca. ti mand, og have en sund og god forretning med base her i området og gode relationer til vore kunder, vil vi være rigtigt tilfredse”, tilføjer han.

Faktaboks

NGAGE blev stiftet i 2020 af Martin Rossen og Esben Rytter. Begge stiftere har mange års erfaring med digitale løsninger. Med NGAGE er hensigten, at højne engagementet fra brugernes side i virksomhedernes digitale løsninger for derved at skabe værdi for deres kunder.
NGAGE tager sig af hele processen, fra rådgivning over involvering til implementering, med udgangspunkt i værdierne; tillid, engagement og fleksibilitet.