Nyttige links

Sådan kommer du videre med tilskud, projekter, værktøj mv
Grafik FN's 17 Verdensmål
  • MUDP – Miljøstyrelsen 
    Innovative og nytænkende projekter, der skaber arbejdspladser. Vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. (Pt. ingen ansøgningsfrister).
  • GUDP – Landbrugsstyrelsen 
    Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram yder tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling.
  • Cirkulær Økonomi for SMV’er 
    Rådgivertilskud til at udarbejde en ”grøn strategi”, herunder fx opsamling af data, udarbejdelse af ressourceprofil og forretningsmodel samt netværk med andre virksomheder. Typisk 100 rådgivertimer – medfinansiering er egne timer.