Minianalyse 2019

Op til konferencen om FN’s 17 verdensmål den 30. september, har vi, i Hedensted Erhverv, gennemgået 59 lokale virksomheders hjemmesider.

Det har vi gjort for at få et indblik i, hvor meget verdensmålene fylder i de lokale virksomheders hverdag. Vi har en formodning om at mange af vore lokale virksomheder arbejder med i hvert fald nogle af FN’s 17 verdensmål. Bevidst eller ubevidst. Verdensmålene omhandler bæredygtighed på mange niveauer. Det gælder både miljø og bekæmpelse af fattigdom, men også om gode arbejdsforhold og gode arbejdsliv.

Med de indsamlede resultater in mente er der masser potentiale, der kan indfries. Det er langt de færreste, der omtaler FN’s 17 verdensmål og delmål, selvom de måske arbejder med nogle af målene i et eller andet omfang.

Verdensmålene og i særdeleshed SDG-compass, der er rettet direkte til virksomheder, udgør en god ramme at arbejde ud fra.

Verdensmålene er internationalt anerkendte, som noget der bør arbejdes frem i mod. Det betyder, at det sprog og den kontekst, som verdensmålene udgør, er internationalt anerkendt og forståeligt. Derfor kan virksomhederne med fordel bruge FN’s 17 verdensmål og delmål som ramme for kommunikationen om arbejdet med bæredygtighed.

Fordelene er, at den indsats, som virksomhederne gør, bliver sat ind i en kontekst, der er universel og forståelig på tværs af nationale og kulturelle skel. På den måde bliver det lettere for virksomhederne at fremvise både indsats og resultater. Og i sidste ende er det et kæmpe plus i forhold til virksomhedernes markedsførings- og kommunikationsindsatser.   

  • Ud af de 90 undersøgte hjemmesider, er der kun 2 som har FN’s verdensmål på forsiden.
  • 61 ud af de 90 hjemmesider nævner intet om bæredygtighed
  • Af de 61, nævner 2 dog at de er ISO 14001 certificerede
  • 29 af de 90 hjemmesider nævner bæredygtighed. Ud af de 20 er det kun 9 som nævner det på forsiden.