Cirkulær Økonomi

Ord som Cirkulær Økonomi, FNs verdensmål og bæredygtig vækst toner i disse år frem i den offentlige debat. Vi mærker en stærk trækkraft fra mange sider – både offentlige, private, regioner, fonde m.v. Det står også klart, at det store træk skal komme fra virksomheder og kommuner.

Derfor vil Hedensted Erhverv, Dansk Produktions Univers, Daka og iværksættervirksomheden Træls, komme med nogle bud på, hvordan vi kan arbejde med emnerne. Det kommer til at foregå gennem inspirerende workshops og aktiviteter. Der kommer mere information om dette efter sommerferien.

CITATER

”Vi er glade for at blive involveret i den bæredygtige vækstplan i Hedensted Kommune. Vi har stor erfaring indenfor genanvendelse og recirkulering af naturens ressourcer og vil gerne bidrage med vores erfaringer indenfor cirkulær økonomi”, siger Erik Mansig, Business Unit Manager ecoMotion, Daka Denmark.

Aktiviteterne vil ikke alene være målrettet virksomhederne, men også involvere skoler og borgere generelt. For at blive i begrebet cirkulær økonomi, skal vi nemlig tænke cirkulært i vores dialog og proces, sådan at vi kommer hele vejen ”rundt”. Og da FNs verdensmål vedkommer alle, vil vi her have et fælles sprog uanset sektor. Alle får mest udbytte når vi trækker i samme retning.

Verdensmålene består af 17 centrale mål og 169 delmål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig udvikling: økonomiske, sociale og miljømæssige. Det unikke ved verdensmålene er, at de engagerer alle sektorer, særligt den private sektor, som anerkendes som en vigtig aktør, der kan bidrage med viden, nye investeringer og innovative løsninger, i samarbejde med den offentlige sektor.

Hvorfor er det relevant for virksomheder?

Verdensmålene er en strategisk mulighedsagenda for virksomheder, til at involvere kunder, skabe platforme for samfundsløsninger og styrke virksomhedens brand og fortælling.