Spændende events

Adgang til vores mange spændende events - fyraftensmøder, kurser, virksomhedsbesøg, infomøder mv. - de er gratis.

Du skal blot tilmelde dig vores nyhedsbrev så får du besked om nye events https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/nyhedsbreve

Vi afholder jævnligt temamøder. Her deltager erfarne virksomhedsledere, eksperter eller andre relevante rådgivere. De vil bidrage med gode råd og vejledning.

Du vil få et netværk fra andre virksomheder som du vil kunne erfaringsudveksle med.

Formålet vil typisk være at belyse et emne til bunds, således at man efter mødet er klar over hvad det vil kræve af en at få styr på netop dette område. Ekspert eller rådgivere kunne være revisorer, advokater, bankfolk eller andre private rådgivere.

Vi søger at have så mange forskellige brancher repræsenteret som muligt, så du kan få stillet alle de spørgsmål, du har og få kvalificerede svar.

Møderne er gratis og afholdes om aftenen med jævne mellemrum.