FNs Verdensmål

FN17 eller FN’s 17 verdensmål toner i disse år frem i den offentlige debat. Vi mærker en stærk trækkraft fra mange sider – både offentlige, private, regioner, fonde m.v. Det står også klart, at det store træk skal komme fra virksomheder og kommuner.

Verdensmålene er en strategisk mulighedsagenda for virksomheder, til at involvere kunder, skabe platforme for samfundsløsninger og styrke virksomhedens brand og fortælling.

I Hedensted Erhverv ser vi det som positivt. FN17 rummer mange muligheder for udvikling og vækst for vore lokale virksomheder. Hedensted Erhverv har allerede afholdt en konference om verdensmålene i september, men arbejdet stopper ikke her.

Vi vil fortsat arbejde med FN17 i Hedensted Erhverv, og her på siden kan du læse mere. Vi har udarbejdet en forkortet version i øjenhøjde af verdensmålene rettet mod virksomhederne. Denne version guider dig til hvordan du træffer de rette beslutninger og hvordan det dermed giver bedst mening, at integrere FN17 i netop din virksomheds arbejde.

Verdensmålene består af 17 centrale mål og 169 delmål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig udvikling: økonomiske, sociale og miljømæssige. Det unikke ved verdensmålene er, at de engagerer alle sektorer, særligt den private sektor, som anerkendes som en vigtig aktør, der kan bidrage med viden, nye investeringer og innovative løsninger, i samarbejde med den offentlige sektor.

Konkret er DAKA involveret i arbejdet. Erik Mansig, Business Unit Manager ecoMotion, Daka Denmark udtaler: ”Vi er glade for at blive involveret i den bæredygtige vækstplan i Hedensted Kommune. Vi har stor erfaring inden for genanvendelse og recirkulering af naturens ressourcer og vil gerne bidrage med vores erfaringer indenfor cirkulær økonomi”.

Vi håber, at flere virksomheder vil tage faklen op og gå forrest med nye løsninger, der har positive indvirkninger på udviklingen, med afsæt i FN17.