Lærepladsalliancen og voksenlærlinge

Virksomheder får en unik mulighed, hvis de vælger at være en del af lærepladsalliancen.
En mand, der sidder ned og svejser

Lærepladsalliancen er et samarbejde mellem kommunerne Horsens, Hedensted og Odder, samt DI Sydøstjylland, DI Dansk Byggeri Østjylland, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Learnmark Tech.

Samarbejdets erklærede mål er, at sikre lærlingene i området lærlingepladser i virksomhederne.
De virksomheder, som vælger at være en del af lærepladsalliancen, får en unik platform til rekruttering og eksponering over for fremtidens arbejdskraft.

Det foregår dels via Learnmarks lærepladsmesser og Facebook kampagner. Derudover får virksomhederne tilknyttet en fast kontaktperson på Learnmark, som hjælper med både det administrative, samt med at finde gode match til de opslåede lærepladser. Du kan høre mere om – eller tilmelde dig lærepladsalliancen hos Carina Rolskov fra Learnmark Tech. På mailen cro@learnmark.dk eller telefon: 4212 7207.

Voksenlærlinge i Hedensted Kommune

Per Lunding, leder af Uddannelsesvejledningen og virksomhedskonsulent Ole Sandberg deltager for Hedensted Kommune i lærepladsalliancen. Ole er samtidig kontaktpersonen hos jobcenter Hedensted i forhold til at modtage og vurdere ansøgninger fra virksomheder om tilskud til voksenlærlinge.

Ole udtaler om voksenlærlingeordningen, dens anvendelse og udbredelse:

”Hvis vi ser på 2022 har der været en stigning i de private virksomheders brug af muligheden for at ansøge om tilskud til en voksenlærling i praktikperioder. Det er dejligt at opleve – jeg håber udviklingen fortsætter i 2023. Det er dog stadig virksomheder, der ikke husker at bruge eller ikke kender til muligheden. Det vil vi gerne ændre. Jeg har lige talt med en virksomhed, som havde glemt alt om ordningen og ikke ansøgt. En anden vidste ikke at ordningen findes. Sidstnævnte havde 22 lærlinge – heraf en del voksenlærlinge. Det er en fælles opgave, at gøre virksomhederne opmærksom på deres muligheder og det gør vi gerne”.

Ole tilføjer, at den hidtidige beskæftigelsesgrad angiveligt har påvirket ordningen – både i negativ og positiv retning:

”Indtil nu er der blandt også den ufaglærte arbejdskraft en rigtig høj beskæftigelse. I flere tilfælde har det fået den effekt, at nogle virksomheder haft for travlt og ikke ansat det antal lærlinge de ønskede. For nogle har det også været vanskeligt at rekruttere kvalificerede. Andre har trods ekstrem travlhed valgt alligevel at ansætte lærlinge, for at sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomheden. Hvis virksomheden er godkendt til at have lærlinge, kan en beskæftiget ufaglært medarbejder med erfaring i princippet godt gå i lære i ”egen virksomhed”.

Ole opfordrer virksomhederne til at få lavet en realkompetencevurdering, hvis en allerede ansat bliver voksenlærling. Dette fordi læretiden måske kan forkortes grundet erfaring. ”Der er mulighed for at få lavet en realkompetencevurdering (RKV) på en uddannelsesinstitution. Skolerne står til rådighed i forbindelse med udførelsen og vurderingen af RKV’erne”.

God modtagelse i kommunens virksomheder

Virksomhederne kan ansøge om tilskud til praktikperioder for voksenlærlinge, dvs. for personer, der er fyldt 25 år, og som har en uddannelsesaftale. Jobcenter Hedensted vil gerne vil hjælpe kommunens virksomheder med vejledning om muligheder ved voksenlærlingeforløb – noget som virksomhederne generelt tager godt imod og bruger:

”Min erfaring er, at dem jeg taler med, tager rigtig godt imod det. Dialogen kan være aktuel inden de sender en ansøgning, eller når de har gjort det. Ansøgningsprocessen er meget let, og det tager ikke lang tid at søge om et tilskud.  Ønsker man vejledning, kan man altid ringe til mig. Kontakt mig også, hvis det økonomiske tilskud er vigtigt, eller endda afgørende for, om virksomheden vil etablere et lærlingeforløb. Det gælder både, hvis virksomheden overvejer at ansætte en ledig kandidat, eller allerede ansat medarbejder."

Faglært arbejdskraft er en fælles opgave

”Det er vigtigt, at vi alle arbejder hen imod at få endnu mere faglært arbejdskraft. Vi vil gerne være behjælpelige med vejledning og drøfte de økonomiske og praktiske muligheder” siger Ole og fortsætter:

”Det koster ingenting at spørge os om hjælp, så opfordringen skal klart lyde - ring til mig og/eller inviter en virksomhedskonsulent fra jobcentret på besøg, så vi får talt om behov og muligheder. Det kan sikkert betale sig”.

Se i øvrigt på LinkedIn siden  virksomhedsservice – Jobcenter Hedensted