Erhvervspris til moderne betonproducent

A/S Boligbeton i Løsning er en af Hedensted Kommunes største arbejdspladser og har skabt sig en unik markedsposition. Samtidig har den medarbejderfondsejede virksomhed reduceret sin miljøpåvirkning ved at genanvende vand og overskudsbeton.
Billede af Borgmesteren Ole Vind og A/S Betons økonomidirektør Anne-Mette Møller

En unik ejerform, stor medarbejdertilfredshed, et målrettet arbejde med at reducere sit CO2-aftryk og økonomisk opbakning til initiativer og foreninger i lokalområdet. Sådan lyder et udpluk af de begrundelser fra dommerkomiteen, der afgør, at A/S Boligbeton i Løsning er modtager af Hedensted Kommunes Erhvervspris 2022.

A/S Boligbeton har siden starten i 1961 vokset sig til en af kommunens største arbejdspladser med cirka 370 ansatte. Virksomheden er blot et af flere, der gennem JBH Gruppen A/S er ejet af medarbejderfonde. Porteføljen tæller også byggefirmaet Hustømrerne og Jorton, der er en landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger.

Hvor andre under og i kølvandet på finanskrisen i 2008 valgte at træde på bremsen, gik man hos A/S Beton den stik modsatte vej. Her blev der i stedet trådt på speederen i form af en investering på et stort trecifret millionbeløb i udvidelse af produktionen. I 2018 stod tre nye produktionshaller klar til brug på det i alt 350.000 kvm. store areal, som virksomheden residerer på som nabo til E45.

A/S Boligbeton producerer betonelementer til fortrinsvis større boligprojekter og har leveret beton til blandt andet Isbjerget og Nicolinehus på Aarhus Ø og Bryggen i Vejle. Virksomheden har på bagkant af finanskrisen ikke oplevet et år med underskud, og alene i perioden 2016-2021 lyder overskuddet samlet set på knap 300 mio. kroner.

Med specialisering i produktion af etage-adskillelser har virksomheden skabt sig en unik markedsposition i Danmark, og samtidig har den demonstreret både ønske og vilje til grøn omstilling. For at reducere miljøpåvirkningen genbruger virksomheden i dag såvel armering, vand og overskudsbeton.

”Jeg er fuld af beundring over A/S Boligbetons historie og den måde hvorpå, man har formået at positionere sig på i markedet. Den evne man har haft til at vækste vidner om både stort mod og dygtighed. Der er tale om en virksomhed, som på mange måder har sat sit præg på Løsning og Hedensted Kommune gennem mange år, og som har været gode til at spille sammen med det omgivende lokalsamfund og støttet lokale initiativer og foreninger. Så det er fuldt fortjent, at A/S Boligbeton nu modtager kommunens erhvervspris,” siger borgmester Ole Vind.

Han overrækker erhvervsprisen til A/S Boligbetons økonomidirektør Anne-Mette Ahlmann Møller i forbindelse med kommunens nytårskur 4. januar.

”Vi er utrolig stolte over at modtage erhvervsprisen fra Hedensted Kommune. Vi ser det som en anerkendelse af vores arbejde gennem mange år og et stort skulderklap til vores dygtige og stabile medarbejdere. Vi har gennem mange års investeringer sikret, at vi har en moderne fabrik, som er effektiv og et godt sted for vores medarbejdere. I disse år er der hovedfokus på at nedbringe CO2-aftrykket fra betonen gennem energioptimering, anvendelse af nye cementtyper og genanvendelse af materialer. Dette skal sikre, at vi fremover fortsat kan anvende betonelementer i byggeriet,” siger adm. Direktør Tom Kristensen, som desværre ikke selv har mulighed for at deltage i nytårskuren.

 

For mere information:

Ole Vind, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 4074 7179

Tom Kristensen, adm. direktør A/S Boligbeton, tlf.: 4040 8997

Carsten Steffensen, erhvervschef Hedensted Erhverv, tlf.: 4084 0426