Fremrykning af betalinger

Som følge af corona-krisen fremrykker Hedensted Kommune sine leverandørbetalinger og indstiller den sædvanlige rykkerprocedure.
Mønter og pengesedler

Den aktuelle corona-epidemi og tiltagene til at bremse smitteudbredelsen giver store udfordringer for mange virksomheder. Det gælder også for mange af Hedensted Kommunes leverandører.

Hedensted Kommune har derfor besluttet at fremrykke kommunens leverandørbetalinger. Det betyder konkret:

  • At alle nye fakturaer betales straks
  • At alle fakturaer, der overstiger kr. 10.000 og venter på betaling, fremrykkes til betaling
  • At leverandører med fakturaer under kr. 10.000, der venter på betaling, kan henvende sig og anmode om straksbetaling. Det skal ske på mail til betaling.team@hedensted.dk

Betalingsfristerne normaliseres, når corona-krisen er overstået, dog senest den 1. juli 2020 medmindre andet besluttes inden da.

Indstilling af rykkerprocedure

Derudover er det besluttet, at den sædvanlige rykkerprocedure indstilles under corona-krisen. Det gælder både i forhold til virksomheder og borgere.

Rykkerproceduren vil blive normaliseret, når corona-krisen er overstået, dog senest den 1. juli 2020 medmindre andet besluttes inden da.