Forventninger til tiden efter Covid-19

Kina er så småt ved at være på den anden side af den sundhedskrise, som Corona epidemien har medført, og her har livet ændret sig for mange. Der tages stadig en stor grad af forholdsregler, for at smitten ikke bryder ud igen. Ligesom frygten for virusset stadig findes blandt befolkningen. Men samfundet og virksomhederne er åbnet op igen i store træk. Ligesom man i skolerne stadig får fjernundervisning i klasselokalerne, med behørig afstand. Og den online undervisning fungerer så godt, at man regner med at den fortsætter også efter Covid-19. På den måde sparer skolerne penge og eleverne sparer rejsetid. Læs artiklen her