Det kreative arbejdsmarked boomer i Østjylland

Det kreative arbejdsmarked i Østjylland vækster, og 50.000 mennesker arbejder nu inden for dette.

Antallet af kreative medarbejdere er dermed på højde med antallet af industrimedarbejdere i byregionen. Årsagen er, at virksomheder både inden for og uden for de kreative erhverv i stigende grad ansætter medarbejdere med kreative kompetencer. Siden 2010 har der været en fremgang på 10% svarende til 3.254 flere beskæftigede med kreative kompetencer.

Læs pressemeddelelse