Hurtigere byggetilladelser i Hedensted

Kommunen tilbyder straks-tilladelser i de fleste sager og hurtigere og smidigere sagsbehandling i resten. Borgere og virksomheder vil fremover få tilknyttet en personlig vejleder fra start til slut.

Hedensted Kommune gør det det nu både hurtigere og mere smidigt for såvel borgere som virksomheder af få en byggetilladelse.

Fremover vil borgere og virksomheder få tilknyttet en personlig vejleder, der følger sagen fra start til slut. I de fleste tilfælde vil borgeren kunne forlade mødet med vejlederen med en straks-tilladelse i hånden.
Desuden vil man på kommunens biblioteker og Borgerservice kunne få hjælp til at indsende sin ansøgning.

Det er typisk byggesager vedrørende nye enfamiliehuse, sommerhuse, tilbygninger, udhuse og garager, der vil kunne opnå en straks-tilladelse.

Men også byggesager, der kræver særlige tilladelser eller dispensationer vil blive behandlet hurtigere. Målet er at kunne give en tilladelse indenfor 14 dage. Skal andre myndigheder involveres, vil sagsbehandlingen typisk vare en-to måneder.

”Vi har gennem nogen tid arbejdet på at skabe en ny model for byggesagsbehandling. Det har ikke været tilfredsstillende, at ventetiden på en byggesagstilladelse gennem det seneste år har været stigende, og jeg er derfor meget tilfreds med den indsats, der er blevet ydet kommunens Bygge- og Erhvervsservice for nu at gøre sagsbehandlingen så hurtig og smidig som muligt,” siger borgmester Kirsten Terkilsen.

Den nye praksis på området vil træde i kraft fra 1. maj. Dog vil man allerede efter påske kunne få hjælp til sin ansøgning på Borgerservice og kommunens biblioteker.

For mere information:
Kirsten Terkilsen, Borgmester Hedensted Kommune
Tlf.: 24 49 38 20

Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør Hedensted Kommune
Tlf.: 29 25 65 11